Bezpečnostní listy

Naše bezpečnostní listy jsou vytvářeny v souladu s aktuálně platnými předpisy. Díky rozsáhlým znalostem jsme schopni poskytovat bezpečnostní listy všem evropským zemím v jejich oficiálním jazyce.

Mimo EU jsou zohledňovány aktuálně platné národní předpisy.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobků jsme Vám rádi k dispozici.

Další informace:
U abraziv, a to jak keramických, tak i plastových, a u všech produktů z přírodních surovin se jedná o tzv. předměty. Od přechodu na GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií) už se pro předměty nemusí poskytovat bezpečnostní listy. Pro tyto výrobky jsou k dispozici technické informace.

Název výrobku prosím uvádějte bez dalšího popisu výrobku, bez mezer pouze s pomlkou („ “) (např. Compound ZF115/1 jako ZF115-1, Flocculant AR 8401 jako AR8401, u abraziv zadávejte jen typ bez tvaru a velikosti, např. RPM).