Inovace a technika: hledáme lepší cestu

Výzkum a vývoj technologií na nejvyšší úrovni

Inovace pro nás nekončí vyvinutím nových produktů nebo komponent. Myslíme dál a zabýváme se komplexními řešeními. Základní výzkum a detailní vývoj procesů v oblasti opracování povrchů proto patří k našemu hlavnímu zaměření na obrobky, stroje, technologická média a technologie odlučovačů nebo čističek v rámci komplexního soustavného procesu.

V našich odděleních konstrukce a vývoje pracuje více než 80 inženýrů a techniků a denně se zabývají individuálně přizpůsobenými řešeními procesů a starají se o to, aby obrobky získaly požadovanou povrchovou kvalitu. Pro tento účel disponuje společnost Rösler v provozovně Untermerzbach moderně vybavenou chemickou laboratoří a technologickým centrem pro výzkum a vývoj. Náš vývoj se přitom nezabývá pouze zakázkovým vývojem, ale také vývojem z vlastních podnětů, přitom mimo jiné spolupracujeme s externími vývojářskými partnery.

V našem kompetenčním středisku pro letectví a kosmonautiku ve Francii se vyvíjejí a optimalizují speciální „mokré“ a „suché“ procesy tryskání a technologie zpevňování povrchu.