Automatizace a speciální zařízení

Spolehlivý vývoj procesů pro specifická zákaznická řešení Rösler

Úzká integrace tryskacích a omílacích zařízení do plně automatických výrobních linek je jedna z nejvýznamnějších silných stránek produktů firmy Rösler. 90 % tryskacích a omílacích zařízení, která expedujeme z našich výrobních závodů, jsou individuální řešení potřeb zákazníka. Podle požadavku na opracování, manipulaci s díly a míru automatizace se používají různé dopravní, manipulační, tryskací nebo omílací systémy, brusná tělíska nebo tryskací prostředky a technologie pro filtraci a úpravu technologické vody.

Krátké cykly plnění a odebírání, velké hmotnosti jednotlivých dílů a spolehlivá reprodukovatelnost jsou požadavky, které dnes bezpodmínečně vyžadují použití robotů a manipulačních systémů. Na míru řešené manipulační systémy určené pro cílené upnutí obrobků se konstruují a vyrábí v úzké spolupráci se zákazníkem. Spektrum dílů určených pro automatickou manipulaci sahá od křehkých vstřikovacích trysek až po bloky motorů o hmotnosti několika tun.


Automatizace

RXD 1000-4

V rámci ergonomického a technologicky bezpečného automatizovaného řešení byl u Daimler AG realizován koncept průběžného tryskacího zařízení. Cílem přitom bylo zachování vysoké flexibility při současné volnosti použitých nástrojů. Dutá kola dříve ručně pokládaná na otočné stoly jsou nyní přiváděna zcela automaticky přes rozdružovací zařízení do tryskacího zařízení s drátěným pásem. Po tryskání zajišťuje rozdružení kusů dopravníkový pás. Takto napolohovaná ozubená kola převodovek robot následně automaticky ukládá do ohradových palet.


Zařízení pro vlečné broušení R6/1000

Pro plně automatické odhrotování nástrojů ze zušlechtěných nástrojových ocelí vyvinula firma Rösler pro společnost Walter AG z Tübingenu koncepci zařízení pro vlečné broušení. Systém vytvořený na míru pro specifické požadavky firmy Walter tvoří dvě propojená zařízení pro vlečné broušení s automatickou robotickou obsluhou šesti pracovních vřeten. Zařízení umožňuje opracování nástrojů o průměru do 160 mm a délce do 350 mm. Pro různé obrobky jsou v řídicí jednotce uloženy různé programy s parametry specifickými pro jednotlivé obrobky, například směr otáčení a rychlost vřeten, hloubka ponoření a technologické časy.


Zařízení Surf-Finisher

Technologie Surf-Finisher firmy Rösler kombinuje automatizovanou manipulaci s obrobky se selektivním nebo celoplošným opracováním povrchů. Technologie je obzvlášť vhodná pro kvalitní, komplexně tvarované obrobky. Každý kus může být v případě potřeby opracován v samostatném procesu. Obrobky jsou přitom jedním nebo více integrovanými šestiosými, počítačově řízenými roboty vkládány do rotujících pracovních bubnů naplněných omílacím médiem zvoleným specificky podle daného procesu. Při opracování vzniká vysoký přítlak, který umožňuje krátké technologické časy.


Specifická řešení automatizace u zákazníků

RDGE 1000-8

Voestalpine koncern investoval do průběžného tryskacího zařízení na čištění tryskáním tvářených dílů karoserií. Zařízení je zakládáno pomocí robotů přímo z lisu za tepla. Po založení dílů, které mají teplotu až 260° C, se uskuteční jejich ochlazení na tryskací teplotu. K tomuto byla ochlazovací stanice integrována do konceptu tryskacího zařízení. Natočení metacích kol zařízení je provedeno speciálně v souladu s geometrií dílů a bylo předem spočítáno pomocí CAD simulace. Tímto byl zrealizován stabilní proces, optimální výrobní tok bez manuálních zásahů.