Provozní materiály Rösler

Na vrcholu technologického vývoje omílání

Firma Rösler vyrábí brusná tělíska na bázi plastů, chemické prostředky (kompoundy), čističky technologické a odpadní vody a disponuje více než 60letými zkušenostmi ve výrobě keramických brusných tělísek. Nabídka provozních materiálů Rösler zahrnuje přibližně 15 000 produktů, a díky tomu je nejrozsáhlejším výrobním programem na světě.

Kromě toho v laboratořích a zkušebních střediscích neustále probíhá další vývoj našich produktů a postupů. Ročně se náš sortiment provozních materiálů rozšiřuje o přibližně 150 nových produktů.

Firma Rösler investovala také do nové výroby brusných tělísek v provozovně Hausen, která byla uvedena do provozu v březnu 2017. Díky tomu zvládne i do budoucna uspokojovat neustále rostoucí poptávku po kvalitních brusných tělíscích. Pro zajištění optimální výrobní stálosti monitorujeme kvalitu naší výroby provozních materiálů kontrolami kvality podle norem DIN EN ISO 9001 a 50001.

V našem centrálním skladu a skladech našich dceřiných společností soustavně vedeme stálou skladovou zásobu přibližně 8 000 tun vysoce kvalitních provozních materiálů. V Německu zajišťujeme včasné dodávky prostřednictvím naší přímé distribuční služby s vlastním vozovým parkem.

Náš sortiment brusných tělísek přitom zahrnuje keramické a plastové materiály o velikosti od 0,8 do 80 mm a vyniká největší tvarovou rozmanitostí na světě. K dispozici je také velké množství speciálních rozměrů.