Rösler Smart Solutions

Inovativní řešení digitalizace pro tryskací a omílací techniku

O tématech digitalizace a inteligentním propojení pracovních a výrobních procesů se dnes hovoří všude. Odpovídající vývoj se obecně zaměřuje na optimalizaci kvality a produktivity při vyšší flexibilitě, zvyšování výnosu a rovněž generování dalšího růstu k zajištění konkurenceschopnosti a způsobilosti podniku pro budoucnost. I pro dodavatele strojů a zařízení pro dokončovací operace z toho vyplývají nové výzvy. K dosahování příslušných přidaných hodnot pro provozovatele zařízení a zabránění případnému plýtvání, jsou zapotřebí inteligentní sítě, které prostřednictvím senzoriky snímají, ukládají, propojují a nakonec vyhodnocují definovaná data zařízení a procesů.

Přidané hodnoty Rösler Smart Solutions
Pokud však vezmeme v úvahu technologii tryskání a omílání, současný sortiment je omezen na izolovaná řešení, která nenabízejí rozsáhlé možnosti. Za účelem digitalizace vlastního produktového portfolia se společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH intenzivně podílí na vývoji adekvátních řešení pod názvem Rösler Smart Solutions. Cílem je dosáhnout inteligentního řízení procesů a systémů, které:

  • Zajistí zvýšenou transparentnost procesů a sníží náklady na procesy.
  • Umožňují rychlé reakce v případě odchylek a poruch na základě archivovaných dat.
  • Umožňují předpovědi spotřeby a opotřebení.
  • Zaručují optimální využití zdrojů a přispívají tak k vyšší hospodárnosti.
  • Poskytují podporu, pokud jde o kompletní dokumentaci příslušných podmínek závodu a procesu.

Zavedení digitalizace do portfolia výrobků Rösler
Digitalizace se bude zavádět do portfolia výrobků Rösler postupně. A to jak v případě řešení omílací a tryskací techniky, tak rovněž v případě značky AM Solutions.

Nabídka digitalizace u tryskacích zařízení, která se vyvíjí pro kompletní portfolio strojů, obsahuje v prvním stupni výstavby softwarové a hardwarové pakety v oblastech:

  • Kvalita dílů.
  • Provozní parametry.
  • Údržba.

Moduly lze používat jednotlivě nebo v kombinaci a optimálně je přizpůsobit individuálním strategiím digitalizace zákazníka.

U prvního řešení v oblasti omílací techniky stojí ve středu zájmu úprava procesní vody pomocí odstředivek. Prostřednictvím řídícího panelu se operátorovi zařízení zobrazují data o zařízení a procesní data. Současně se v případě detekovaných problémů, resp. odchylek, nabízejí uživateli doporučení, jak vzniklý problém řešit.

Inteligentní řešení pro management procesní vody je první vlaštovkou z řady dalších digitálních řešení. Do budoucna tak bude možné i automatizované měření a doregulování parametrů.