Průběžná zařízení

Ať už se jedná o části křídel, výztuhy nebo nosníky – průběžná zařízení Rösler pro letecký a kosmonautický průmysl prokazují své silné stránky při opracování strukturovaných dílů. Kuličkové tryskání a tryskací tvarování přitom stojí v popředí zájmu.

DDíky modulární konstrukci jsou průběžná tryskací zařízení Rösler optimálně vhodná pro nepřetržité komplexní opracování velmi dlouhých obrobků. Dva nezávislé roboty umožňují současné opracování obrobků ze dvou stran.

Přeprava obrobků je možná ve vodorovné i svislé poloze.