Rozpouštědlová stříkací zařízení

Rozpouštědlová stříkací zařízení firmy Rösler jsou uživatelsky přívětivá řešení automatizovaného čištění částí převodovek a podobných komponent.

Rozpouštědlo se pod vysokým tlakem stříká na obrobky, aby došlo k vypláchnutí třísek a odstranění pevně přilnutých nečistost a zbytků olejů z povrchu. Následně se čisticí prostředek recykluje a znovu použije.