Vysokorychlostní kruhové vibrátory

Tato zařízení dosahují oproti běžným kruhovým vibrátorům až 10krát vyšší výkon odběru materiálu. Tato zařízení se používají například při opracování výkovků komponent turbín.

Komponenty se zde opracovávají volně sypané. Vysoký propustný výkon ve spojení s dostatečně velkým odběrem materiálu jsou vlastnosti této technologie opracování.


Standardní kruhové vibrátory

Tato zařízení se používají při opracování komponent turbín, menších hliníkových obrobků po CNC obrábění, tlakových výlisků nebo jiných komponent z různých materiálů po třískovém obrábění. Obrobky se přitom opracovávají volně sypané.

K oblastem opracování patří například finální opracování komponent turbín nebo jiných částí stroje, u kterých je zapotřebí dosáhnout předepsané drsnosti, odhrotování a zaoblení hran.