Zařízení s plnicím vozíkem

Optimalizovaná hospodárnost strojů pro úpravu povrchů vyžadují automatizaci procesů zakládání a odebírání kusů. Výrobní plocha stojí peníze. Proto jsou zapotřebí kompaktní a výkonná tryskací zařízení.

Firma Rösler nabízí vyzrálá a prostorově úsporná řešení pneumatických tryskacích zařízení s plnicím vozíkem pro oblast letecké techniky pro zpracování malých až středně velkých obrobků, jako jsou lopatky turbín, statory turbín z inconelu, titanu nebo oceli.

Pneumatická tryskací zařízení Rösler se zásuvným plnicím vozíkem umožňují optimální přístup k oblasti zakládání a odebírání. Mají modulární konstrukci a jsou víceúčelová. Spektrum použití sahá od odhrotování, odstraňování povlaků a čištění, až po zhutňování povrchů kuličkovým tryskáním.

Inovativní detaily, jako je kvalitní provedení ocelové komory s ochrannou pryží proti opotřebení, moderní odsávací systémy pro přepravu tryskacího materiálu, čištění a recyklace, jsou pro firmu Rösler standardem. Rovněž samozřejmě vybavujeme naše tryskací kabiny dalšími automatizačními systémy. Volitelné použití robotů a dalších os přitom zaručuje maximální stabilitu výroby při přesném provedení.