Zařízení Surf Finisher

Pomocí tohoto plně automatizovaného omílacího zařízení lze cíleně opracovávat tvary obrobků, např. pro dosažení předepsaného zaoblení hran na komponentách turbín. Části, které se nemají opracovávat, budou vynechány. Robot přitom cíleně protáhne obrobek rotujícím pracovním bubnem.

Tato technologie umožňuje dosahovat vysoké přesnosti, reprodukovatelnosti a toku jednotlivých kusů.

Tento nový způsob omílacího broušení umožňuje uživateli snadné propojení s automatickými centry umístěnými před nebo za omílacím strojem, jako např. pro měření drsnosti nebo měření tvarů.