Zařízeních pro ponorné a vlečné broušení

Oblasti použití těchto zařízení jsou komponenty turbín menších konstrukčních rozměrů, např. lopatky kompresorů nebo segmenty, lopatkové komponenty, u nichž lze ve „stromečkovém profilu“ dosáhnout definovaného zaoblení.

Opracovávat lze také komponenty ozubení. Přitom se obrobky upínají na samostatná rotující vřetena, která se pohybují nehybnou masou brusných tělísek.

Citlivé oblasti obrobků lze zakrýt a tak chránit před opracováním.