Oběhová soustava technologické vody

Úspora zdrojů díky oběhové soustavě

Uzavřený systém procesní vody společnosti Rösler lze propojit s téměř každým omílacím zařízením. Tím se docílí zvyšování úspor při omílání. Většina omílacích technik jako odstraňování otřepů, jemné a hrubé broušení, zaoblování hran nebo leštění jsou mokré procesy: voda a čisticí prostředek (kompound) způsobují úběr obrobku. Tato procesní voda se prostřednictvím oběhového systému plně recykluje.
Úspora vody a kompoundu přispívá ke značné redukci prostředků a celkových nákladů. Zařízení je založené na speciálně sladěné kombinaci z mechanicky a fyzikálně pracující odstředivé techniky – s urychlujícím výkonem až 2000 g, spárováno pomocí speciálně vyvinutých ekologických chemických prostředků.
Cirkulační systémy procesní vody společnosti Rösler se přizpůsobí neomezeně téměř každé omílací situaci. K dispozici je variabilní systém zahrnující plně automatická i poloautomatická zařízení. Nejen technika zařízení pochází od jednoho dodavatele! A to z toho důvodu, že oběhové systémy procesní vody musí pracovat v souladu s omílacím procesem.

Oběhová soustava technologické vody Z800

Konstrukční řada poloautomatických bubnových odstředivek se kromě vynikající separačního výkonu vyznačuje zejména prostorově úsporným umístěním v bezprostřední blízkosti omílacího zařízení. Odstředivka a řídicí jednotka stroje a zásobník technologické a čisté vody jsou instalovány jako komplexní funkční jednotka. Srdcem zařízení je odstředivka vyvinutá a vyrobená firmou Rösler.


Oběhová soustava technologické vody Z1000

V různých případech použití je nezbytné provádět odstřeďování obzvlášť velkých množství pevných materiálů nebo velkých objemů vody v krátké době. Zařízení vybavená ruční výměnou kalových vložek zpravidla nelze integrovat do takového technologického procesu. Z tohoto důvodu se v obdobných případech používá oběhová soustava technologické vody konstrukční řady ASS s automatickým výhozem kalu. Zvláštností automatické oběhové soustavy technologické vody je automatická separace pevných částic po odstředění do kalového vozíku o objemu 300 l, který je umístěn pod odstředivkou. Po tomto procesu se rotor propláchne, aby se odstranily případné zbytkové nečistoty, a aby při následujícím cyklu čištění nedocházelo k nevyváženosti, která by způsobovala rychlé opotřebení ložisek. Z důvodu bezpečnosti jsou odstředivky sériově vybaveny detekčním zařízením nevyváženosti, které zařízení v případě potřeby vypne.

ČAS NA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI S RÖSLER SMART SOLUTIONS

Nastal čas rozvíjet digitální transformaci a přemýšlet o inovativních řešeních digitalizace v oblasti omílací technologie!

Software, který čeká na udělení patentu, Vám umožní zaznamenávat a paralelně kontrolovat pomocí interaktivního monitoringu až 13 různých parametrů, jako je např. koncentrace kompoundu, hodnota pH, elektrická vodivost nebo ochrana před bakteriemi. Prostřednictvím přístrojové desky se Vám zobrazují všechna relevantní strojní a procesní data a rovněž se v případě detekovaných problémů nabízejí doporučení přímo proveditelných jednání. Můžete tak včas rozpoznat odchylky od požadovaných hodnot a rychle na ně reagovat. Mimo to máte možnost provádět pomocí historie dlouhodobé analýzy všech parametrů a zobrazovat je formou diagramů nebo tabulek.

Inteligentní řešení řízení procesní vody je základním výchozím bodem pro další digitální rozvoj. V budoucnu tak bude možné provádět také automatizované měření a seřizování parametrů.

Vaše výhody díky Rösler Smart Solutions:

  • optimální plánování a řízení cyklu procesní vody díky transparentnosti procesů a nákladů
  • aktivní monitoring s doporučeními opatřeními pro Váš cyklus procesní vody
  • rychlé reakce při odchylkách nebo poruchách na základě archivovaných dat
  • dohledatelná historie všech parametrů a doporučených opatření
  • inteligentní řízení procesů a zařízení včetně odhadů prostojů ve výrobě