Odstředivá zařízení

Odstředivé omílání přináší zvyšování výkonnosti

Díky odstředivému omílacímu zařízení Rösler lze oproti opracování pomocí vibrátorů dosáhnout 10ti- až 30-tinásobného zvýšení výkonnosti. Různé typy a velikosti zařízení přitom nabízejí velmi vysokou flexibilitu použití.

Dvoudávkový systém
Obzvláště úsporný dvoudávkový systém a absolutně spolehlivá kontrola prstencové štěrbiny společnosti Rösler již v minulosti takříkajíc znamenala revoluci na trhu. Nastavení štěrbiny může probíhat ručně nebo automaticky.

Nízká konstrukce
Za další důležitou inovaci se považuje nízká konstrukce, kterou jsme mohli nabídnout jako první na světě. Přednosti našeho konceptu potvrzuje neobyčejný úspěch našich odstředivých zařízení k omílání, která jsou s velkým odstupem nejprodávanějšími na trhu.

Odstředivá zařízení konstrukční řady E

Tato konstrukční řada je kompaktní verze, která se používá s nebo bez externího separačního zařízení v modulárním systému. Umožňuje omílání kusů mezi sebou nebo opracování jednotlivých kusů s přímým odebíráním kusů z pracovního bubnu, ale také použití přídavného prosévacího zařízení.Modulární systém je vhodný pro řešení individuálních požadavků na opracování. Prosévací zařízení odpojené od odstředivého zařízení umožňuje řešit také požadavky na komplikovanou separaci.


Odstředivá zařízení konstrukční řady E/SM a E/SA

Tyto konstrukční řady propojují jednotku opracování přímo se separačním zařízením obrobků. Díky tomu je použití zařízení mimořádně uživatelsky komfortní. Protože omílací prostředky zůstávají¬ po svém oddělení v zařízení. Kombinovaná provozní separační jednotka se po procesu separace motoricky vrátí zpět do pracovní polohy, a tím se omílací prostředky dostanou opět do pracovního bubnu a jsou připravené pro další vsázku.


Odstředivé zařízení konstrukční řady E-A

Koncepce odstředivých zařízení řady E-A spočívá v kompaktní konstrukci s automatizovaným procesem. Tato technologie umožňuje optimální propojení s automatizovaným plněním obrobky a sušicími zařízeními.


Odstředivá zařízení konstrukční řady A2 (Profi-Line)

Odstředivá zařízení Profi-Line jsou konstruována systémem 2 vsázek vyvinutých společností Rösler. Technologie 2 vsázek umožňuje současné automatické opracování a separaci v nejlepší kvalitě. Smísení kusů mezi jednotlivými vsázkami je téměř vyloučené.