Sušičky

Následná úprava mokrých obrobků po procesu omílání se provádí v různých sušičkách. Ty se často přímo propojují s omílacím zařízením, takže je umožněno automatické usušení obrobků.

Kruhová sušička RT Euro-DH

Nová kruhová sušička RT Euro-DH (podaná patentová přihláška) vyniká pro svou hospodárnost a efektivní výsledky sušení. Díky nově vyvinutým přímým topným prvkům lze ve srovnání s předchozími modely dosáhnout až 40% úspory energie.

Vibrační kruhová sušička RT... Euro

Trocknen und Polieren mit Trockenmittel für fleckenfreie, glänzende Oberflächen. Der Rundtrockner kann sowohl im Durchlauf als auch im Chargenbetrieb bei beliebiger Trockenzeit eingesetzt werden


Pásová sušička R ... BT

Sušičky určené zejména pro citlivé obrobky, které se během sušení nesmí navzájem střetnout, a pro obrobky s malými hlubokými otvory, které by se mohly ucpat vysoušecím prostředkem.


Bubnová sušička R ... TT

Výkonné zařízení pro sušení a leštění dutých nebo plochých obrobků, které by u vibračních kruhových sušiček vynášely vysoušecí prostředek, nebo které by zakryly separační síto.


Sušicí odstředivky R ... HTZ

Odstředivky Rösler konstrukční řady HTZ se výborně hodí pro sušení malých dílů beze skvrn, při kterém je vyloučeno smíšení obrobků.