Vibrační žlaby

Velikosti obráběných předmětů se žádné meze nekladou – vibrační žlaby

Vibrační žlab Rösler se používá hlavně tam, kde již největší kruhový vibrátor nevyhovuje rozměrům opracovávaného předmětu. Vibrační žlaby se hodí obzvláště pro opracování velkých dílů náchylných k poškození, které lze opracovávat také v oddělených komorách bez vzájemného dotyku. V rámci našeho jedinečného programu Vám nabízíme různé formy provedení - s nádobami o rozměrech od 180 mm x 530 mm až po 1500 mm x 4000 mm.

Vibrační žlab TE

Ekonomické vibrační žlaby konstrukční řady TE se pohání vibračním motorem, který je přes přírubu přímo napojen na spodní stranu pracovního bubnu. Přímý přenos síly snižuje spotřebu energie při efektivnějším výkonu opracování a kompaktní konstrukci stroje.


Vibrační žlab TSD

TSD s koncepcí přímého pohonu vychází ze speciálních vibračních motorů Rösler a skýtá mimořádnou výkonnost, úsporu místa a flexibilitu. Pohyb pohonu se přenáší přes obložení čelní stěny přímo na technologické médium. Díky speciálnímu pohonu je vibrační žlab TSD nejvýkonnější zařízení na trhu.
Speciální pohon umožňuje opracování těžkých obrobků o hmotnosti několika set kilogramů nebo také velmi citlivých obrobků.


Vibrační žlab TU

Opracování dlouhých kusů omíláním je nejdéle provozované využití při odhrotování, zaoblování hran a rovnoměrném sjednocení povrchu velkých obrobků. Skupina strojů využívá koncept pohonu našich úspěšných lineárních průběžných zařízení. Koncepce speciálního vibračního motoru / vibrační jednotky vyvinutá firmou Rösler umožňuje plně synchronní chod i při délce zařízení až do 6.000 mm. V nabídce jsou také zařízení s vyprazdňováním pracovního bubnu.


Vibrační žlab RMO

Mobilní vibrační vibrátory Rösler se zabudovanou separační zónou se dají naprosto nezávisle začlenit do výroby. Pro úpravu mokrou cestou nemá tento stroj s přímo zabudovanou okružní nádobou pro odpadní vodu konkurenci.
Povrchová úprava coby cenově výhodné technické řešení - přímo v místě výroby - je tudíž možná bez jakýchkoliv problémů.


Vibrační žlab Minor

Minor převádí systém přímého převodu (TE) do konstrukční řady malých vibrátorů. Je kompaktní, výkonný a univerzálně použitelný a díky tomu lze úsporně a optimálně opracovávat obrobky malých rozměrů i malé série. Rovněž díl proti dílu, bez použití obráběcích nástrojů, může být zajímavou variantou opracování.