Zařízení pro vlečné broušení

Bezdotykové omílání – zařízení pro vlečné broušení

Zařízení pro vlečné broušení jsou ideální pro velmi hodnotné obrobky, které jsou náchylné k poškození a které je nutné brousit nebo leštit bez vzájemného dotyku omílaných dílců. Rotující karusel osazený až dvanácti otočnými vřeteny ponoří připevněné obráběné předměty do brusných tělísek, která jsou v klidu. Rotace karuselu a otáčivý pohyb vřeten přitom garantuje rovnoměrné opracování obráběného kusu. Variabilní hloubka ponoru a rychlosti otáčivého pohybu umožňuje až 40tinásobně vyšší úběr materiálu než při konvenčním omílání.

Nová kompaktní řada zařízení na vlečné broušení a leštění

3 stroje doplňují výkonostně stávající zařízení

  • R 4/700 SF se 4 vřetenovými závěsy, průměr pracovní nádoby je 700 mm na opracování velmi choulostivých obrobků
  • R 6/1000 SF se 6 vřetenovými závěsy, průměr pracovní nádoby je 1000 mm
  • R 4/1300 SF se 4 vřetenovými závěsy, průměr pracovní náoby je 1300 mm

Zařízení mají jednotlivé pohony včetně otáčkoměrů pro vřetenové závěsy a karusel, vertikální pohyb pohonné jednotky a mají minimální nároky na ustavení.