Zařízení pro vlečné ponorové broušení

Precisní a vždy opakovatelná povrchová úprava choulostivých dílů

Zařízení pro broušení ponorem se používají v případě opracování velmi hodnotných obrobků.
Odstraňování otřepů, broušení a leštění probíhá na bázi omílání, přičemž se používají různá brusná tělíska a kompoundy. Rotující nosič nástrojů nabírá současně jeden nebo více obrobků a pohybuje jimi v náplni z brusných tělísek.