Průmyslové myčky Rösler určené k mytí stříkáním nebo ponorem s použitím vodních roztoků

Od čisticích prostředků až po kompletní řešení opracování povrchů

Čistota obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky nebo před montáží nabývá čím dál většího významu v rámci výrobního řetězce tvorby hodnot. Již dnes připadá z důvodu zvýšených požadavků na kvalitu 10 až 20 % výrobních nákladů na průmyslové čištění, s rostoucí tendencí. Firma Rösler nabízí efektivní a důkladné čištění obrobků, které je individuálně přizpůsobeno Vašemu výrobnímu procesu.

Povrchová technika Rösler: Váš odborník na kompletní řešení

Jako jediný výrobce na celém světě nabízí firma Rösler tři důležité technologie – omílání, tryskání a kuličkové tryskání (zpevňování povrchu) v kombinaci s průmyslovými myčkami. V této oblasti má za sebou více než 30 let zkušeností s vývojem a konstrukcí průmyslových čisticích zařízení. Naše nabídka produktů se soustředí na tři důležité typy myček propojených s tryskacím nebo omílacím strojem: Pásové myčky, bubnové myčky a kabinové myčky.

Provozní materiály Rösler Pro lepší kompatibilitu a vyšší hospodárnost

Čisticí prostředky Rösler jsou velmi dobře kompatibilní s našimi omílacími kompoundy. Proto lze obrobky po odmaštění vkládat do následujícího omílacího zařízení často i bez sušení. Tím vzniká značná úspora energií a nákladů a významně se zjednodušuje výrobní postup.  Čisticí prostředky Rösler pracují v mnoha případech efektivně již při nízkých teplotách čištění.

Ve vlastním zkušebním středisku rádi provedeme zkoušky čištění Vašich obrobků a v laboratoři následně prověříme splnění Vámi stanovených požadavků na čistotu očištěných dílů dle VDA 19 a ISO 16232.