Opracování sypkých materiálů nebo choulostivých obrobků, v dávkovém nebo průběžném provozu – pásová bubnová tryskací zařízení

Bubnová tryskací zařízení RMBC

Bubnová zařízení jsou určena k dávkovému opracování obrobků. Optimálních výrobků se dosahuje jak u těch nejmenších, choulostivých plastových dílů, tak také u velkých, masivních obrobků. Prostřednictvím příslušných periferních zařízení je možné rozšíření dávkového zařízení na plně automatické zařízení.

Místo gumového pásu může být pásové bubnové zařízení vybavené také článkovým dopravníkem a je tak vhodné pro kusovou hmotnost do 150 kg (hmotnost dávky 3000 kg).


Bubnová tryskací zařízení - průběžná RMBD

Vývojem tohoto kontinuálně aktivního tryskacího zařízení realizovala společnost Rösler plně automatické ošetření obrobků na nejvyšší technické úrovni. V zařízení lze obrábět jak sypký materiál, tak také obrobky s komplikovanou geometrií. Právě v době enormního tlaku na snižování nákladů je neocenitelnou výhodou to, že díky vysokým  rezervám v kapacitě tohoto zařízení mohou odpadnout celé směny. To vede ke značné úspoře nákladů, bez rizika jakýchkoliv negativních vlivů na kvalitu nebo spolehlivost.