Speciální zařízení

zákaznická řešení pro opracování povrchů  

Vaše výzvy nás motivují. Vyvíjíme a vyrábíme speciální zakázková řešení pro moderní a ekonomickou výrobu.

Zde najdete malý přehled různých speciálních řešení. Pro zcela individuální požadavky si s Vámi rádi sjednáme schůzku.


Jednokolejné průběžné tryskací zařízení

Jednokolejné průběžné tryskací zařízení RKL a REDL přesvědčí svojí enormní výkonností

V mnoha průmyslových odvětvích, využívající tryskání, je zpracování ovládací pák/ polotovarů, speciálních profilů a tažených drátů důležitým předproduktem s vysokým požadavkem na kvalitu. Toto kompaktní tryskací zařízení s metacími koly dosahuje rychlosti odstraňování okují až 130 m/min a čistoty povrchu do Sa 3.


Tryskací zařízení pro klikové hřídele

Řešení tryskání s vysokým stupněm automatizace

Díky cílenému tryskání mohou být optimálně očištěny různé typy klikových hřídelí. Podle specifických požadavků mohou být pro specifické díly uložené programy v ovládacím systému SPS tryskacího zařízení Rösler pro klikové hřídele. Upínání dílů a tryskací obraz mohou být automaticky během vteřin přizpůsobeny změnám podmínek.


Plně automatické vyrovnání a tryskání za otáčení až 5 tun těžkých motorových skříní různých variant

U tohoto zcela nově koncipovaného zařízení RMBS pro tryskání motorových skříní jsou po očištění tryskány a v případě potřeby odokujňovány všechny varianty motorových skříní o hmotnostech mezi jednou a pěti tunami.


Dokonalá automatizace – úspěšný systém Roboblaster

Spektrum programů opracování tohoto vysoce výkonného zařízení s metacím kolem a jednoramenným robotem sahá od odstranění otřepů přes konečnou úpravu povrchu až po shotpeening obrobků nejrůznějších rozměrů, které jsou citlivé na náraz. Každý uživatel tryskací techniky, který potřebuje nebo bude potřebovat příslušný automatizační stupeň, by se měl informovat o použití takového zařízení obsluhovaném robotem. Roboblaster® je do detailu sladěn s potřebami zákazníků.