Tryskací komory – Všestranný typ zařízení pro tryskání

Tryskací komory RSKI, RSKD

Typová řada zařízení vhodná všude tam, kde se často provádí tryskání. Díky individuálním možnostem přizpůsobení prostřednictvím otočných stolů, otočných košů, zařízení s  tryskami, oscilačním a výkyvným zařízením se použití nekladou téměř žádné hranice. Tlaková injektorová popř. tlakové tryskací zařízení se používají speciálně pro manuální tryskání – např.:


Lze používat všechny nehygroskopické tryskací prostředky počínaje krajně abrazivními médii jako korund nebo křemíkový karbid až po ty nejšetrnější druhy jakými jsou tryskací prostředky rostlinného původu nebo umělohmotný granulát.