Tryskací taktovací zařízení se satelity

Tryskací taktovací zařízení se satelity založené na principu stlačeného vzduchu RSA

Satelitové zařízení s otočným stolem SA 1400 umožňuje cílené opracování povrchu různých obrobků a odlišných kapacit v rámci jednoho zařízení zcela bez vzájemného dotyku.

Spektrum tryskacích programů sahá od odstranění otřepů a okují až po shotpeening. Obzvláště zajímavé je toto zařízení pro takové případy, kdy je třeba obrobky otryskávat jen částečně. Základem tohoto konceptu je stavebnicový systém, lze ho vybavit šesti, osmi, deseti nebo 12 satelity a plně automatickým pohonem. Toto zařízení je možné vybavit jak injektorovým principem, tak také principem otryskávání pomocí stlačeného vzduchu.