Výrobní jednotky

Výrobní jednotky firmy Rösler umožňují zejména zajímavé možnosti pro odhrotování citlivých obrobků s obtížně přístupnými tvary. Výrobní jednotky konstruované pro cílené a úsporné odhrotování obrobků z duroplastů a vysoce plněných termoplastů jsou k dispozici ve formě satelitních taktovaných jednotek, zařízení s otočnými rameny a zařízení s otočnými stoly.

Výrobní jednotky jsou vhodné zejména pro odhrotování komponent konektorů, segmentů čerpadel a dílů pro automobilový průmysl. Přesné opracování definovaných vnějších ploch patří rovněž ke spektru aplikací výrobních jednotek Rösler, stejně tak, jako definované tryskání vnitřních ploch otvorů a průchodů. Možné je také současné tryskání vnitřních a vnějších ploch obrobků.

Výrobní jednotky Rösler lze úzce a s technologickou spolehlivostí integrovat do výrobních bloků a výrobních řetězců a modulárně vybavit robotickými a manipulačními systémy.

Zařízení s otočným nosníkem RWS1200

Tryskací zařízení typu RWS1200 je odhrotovací zařízení vyvinuté speciálně pro šetrné odhrotování nejrůznějších plastových dílů při různých kapacitách.

Základní funkce
Prostřednictvím otočeného nosníku se výlisky jednotlivě nebo ve skupinách odhrotují na dvou protilehlých satelitech. Zatímco se jeden ze satelitů nakládá, respektive vykládá, probíhá na druhém satelitu proces odhrotování. Díky modulárnímu systému lze podle potřeby nabídnout různá provedení. Odhrotovací zařízení lze hladce a bezpečně pro procesy integrovat do výrobního bloku. Například tam, kde se v jednom nebo více strojím na tlakové lití nebo lisech vyrábějí různé díly, které se v návaznosti na výrobu musejí automaticky odhrotovat.

Pro automatické odhrotování:

 • citlivých obrobků
 • obtížně přístupných obrysů obrobků
 • středních až vysokých počtů kusů

Zvláštní vybavení:

 • Přizpůsobené manipulační systémy
 • Modulárně konstruovaný systém výměny obrobků
 • Lze individuálně nakonfigurovat s tryskacími tryskami anebo turbínou
 • Aplikaci přizpůsobený individuální počet a design i více satelitů na každé straně otočného nosníku

Příklady použití:

 • Skříně škrticích klapek
 • Skříně čerpadel
 • Reflektory
 • Díly konektorů
 • Díly pro oblast «Automotive»

 


Satelitní taktovací jednotka RSA1500

Satelitní taktovací jednotka je odhrotovací zařízení vyvinuté speciálně pro šetrné odhrotování obrobků z duroplastu a vysoce plněných termoplastů a pro vysoké počty kusů nebo dlouhou dobu tryskání.

Princip fungování

Na nakládací a vykládací pozici se otryskané obrobky odeberou z držáků obrobků a nasadí se obrobky určené k otryskání. Taktovaným otáčením kruhového stolu probíhají obrobky různými pracovními stanicemi: Nakládací a vykládací pozice, vstupní propust, pozice tryskání, pozice ofukování. Lineární, svislé a vodorovné pohyby trysek zvyšují stupeň automatizace zařízení a zaručují bodové odhrotování obrobků.

Pro automatické odhrotování:

 • malých a středně velkých obrobků
 • citlivých dílů
 • obtížně přístupných obrysů obrobků
 • vysokých počtů kusů

Zvláštní vybavení:

 • Svislý pohyb trysek
 • Až 12 tryskacích trysek
 • Až 4 pozice tryskání

Příklady použití:

 • Kryty motorů
 • Skříně a kola čerpadel
 • Kolena sacích potrubí
 • Řemenice
 • Tenkostěnná pouzdra výkonových jističů

 


Zařízení s otočným stolem RWT1000

Zařízení s otočným stolem je odhrotovací zařízení vyvinuté speciálně pro šetrné odhrotování různých obrobků z duroplastu a vysoce plněných termoplastů a menší až středně velké počty kusů.

Princip fungování
Prostřednictvím otočného stolu jsou obrobky ve dvoutaktu na protilehlých pozicích jednotlivě nebo ve skupinách cíleně odhrotovány. Zatímco se jedna pozice nakládá, respektive vykládá, probíhá na protilehlé pozici proces odhrotování. Provedení se stanoví již při konstruování stroje na základě potřeb zákazníka. Při tom lze v závislosti na velikosti umístit až dva obrobky na jedné pozici.

Pro automatické odhrotování:

 • citlivých obrobků
 • obtížně přístupných obrysů obrobků
 • malých až středních počtů kusů

Zvláštní vybavení:

 • Tryskací systém proveditelný s až čtyřmi tryskacími tryskami
 • Svislý pohyb trysek

Příklady použití:

 • Rotor/stator
 • Oběžná kola vodních čerpadel
 • Díly konektorů