Výrobní jednotky

Výrobní jednotky firmy Rösler umožňují zejména zajímavé možnosti pro odhrotování citlivých obrobků s obtížně přístupnými tvary. Výrobní jednotky konstruované pro cílené a úsporné odhrotování obrobků z duroplastů a vysoce plněných termoplastů jsou k dispozici ve formě satelitních taktovaných jednotek, zařízení s otočnými rameny a zařízení s otočnými stoly.

Výrobní jednotky jsou vhodné zejména pro odhrotování komponent konektorů, segmentů čerpadel a dílů pro automobilový průmysl. Přesné opracování definovaných vnějších ploch patří rovněž ke spektru aplikací výrobních jednotek Rösler, stejně tak, jako definované tryskání vnitřních ploch otvorů a průchodů. Možné je také současné tryskání vnitřních a vnějších ploch obrobků.

Výrobní jednotky Rösler lze úzce a s technologickou spolehlivostí integrovat do výrobních bloků a výrobních řetězců a modulárně vybavit robotickými a manipulačními systémy.

Zařízení s otočným nosníkem RWS1200

Zařízení k odstraňování otřepů, speciálně určené pro jejich šetrné odstraňování z různých termosetových dílů, pro různé kapacity v jediném stroji. Pomocí otočného nosníku jsou součásti jednotlivě nebo ve skupinách ve dvou taktech zbavovány otřepů na dvou protilehlých planetových kolech. Zatímco je na jeden satelit vkládán resp.vykládán obrobek probíhá na druhém satelitu již proces tryskání. Modulární systém umožňuje nabídnout různá provedení podle požadavků. Pro plně automatický proces tryskání a odstraňování otřepů jsou podle druhu dílů k dispozici dva postupy – tryskání injektorovými tryskami pro tryskání přesně směrované, nebo ekonomicky výhodnější systém s lopatkovými koly. Satelity mohou být vybaveny až 6 upínači. Celé zařízení lze standardně a procesně bezpečně integrovat do výrobní skupiny například tam, kde jsou na jednom nebo více střikovacích strojích – nebo lisech – vyráběny různé díly, které musí být po vyrobení automaticky zbaveny výronků.

Základní informace k zařízení s otočným nosníkem RWS1200

 • Systém tryskání volitelně vybavitelný 1–2 lopatkovými koly nebo až 8 tryskami, pracující ve dvou taktech.

Pro automatické opracování

 • choulostivých dílů samostatně
 • celé kavity nástrojů pro hromadné opracování

Různé vybavení stanic

 • po jednom otočném stole u jedné stanice
 • otočné satelity pro 1– 6 upínačů dílů u jedné stanice
 • satelity umístěné ve směru otáčení

Zařízení s otočným stolem RSA1500

Zařízení s otočným stolem jsou zpravidla koncipována pro opracování určitého obrobku s individuálním stupněm automatizace. Z tohoto důvodu je konstrukční řada SAS založena na modulovém systému, který umožňuje ekonomické řešení jak u ručního podávání, tak i při poloautomatickém nebo plně automatickém provozu. Lineárně pracující vertikální a horizontální zařízení pro pohyb trysek zvyšují stupeň automatizace zařízení.
Zařízení s otočným stolem RSA může být přizpůsobeno daným požadavkům použitím dalšího příslušenství jako např. zařízení pro dodatečnou úpravu tryskacího prostředku, tlakových proudových zařízení nebo manipulačních stanic.

Základní informace k zařízení s otočným stolem RSA

 • až 10 tryskacích pistolí pracujících v taktech, pro ruční vkládání dílů, poloautomatický nebo plně automatický provoz.

Pro odstraňování otřepů, odhrotování z

 • malých nebo středně velkých dílů
 • choulostivých dílů

Příklady použití:

 • kryty motorů
 • skříně a oběžná kola čerpadel
 • kolena sacích potrubí
 • tenkostěnné skříně výkonových ochranných spínačů
 • písty brzdových válců

RWT-S 1000:
V dvoutaktu pracující zařízení k odstraňování výronků, vybavitelné 1-2 planetovými koly na jedné stanici a až 6 výstupními tryskami. Lze obdržet různé volitelné doplňky.