Zařízení na opracování sypaného materiálu

Ať už se jedná o spínací skříně, rozváděcí písty nebo rukojeti pánví – zařízení na odhrotování sypaného materiálu dokládají své výhody při opracování malých až středně velkých obrobků. Hlavním cílem je nepřetržité odhrotování při rovnoměrné přepravě obrobků s definovanou rychlostí.

Díky inovativní konstrukci bubnu a principům dopravního šneku a rovněž osvědčeným konceptům korýtkového pásu jsou zařízení na sypaný materiál Rösler optimálně vhodná pro komplexní a technologicky spolehlivé opracování sypaných dílů. Multitumbler RMTS vyniká především 100% jednotností šarží a vysokou spolehlivostí i u nejmenších obrobků. Výhodou smyčkových průběžných zařízení řady RSBS je optimalizovaná čistota obrobků po procesu tryskání, kterou zajišťují integrované čisticí bubny.

Smyčková průběžná zařízení RSBS1201/RSBS1702

Smyčkové průběžné zařízení se používá pro nepřetržité odhrotování obrobků způsobilých pro sypání z duroplastu a vysoce plněných termoplastů ve vysokých počtech kusů.

Princip fungování
Prostřednictvím podávacího dopravníku a vibračního žlabu se obrobky přivádějí ke smyčkovému pásu odhrotovacího zařízení. Speciální gumový smyčkový pás je konstruovaný jako dopravní šnek s obracecími vačkami a zajišťuje tak rovnoměrnou přepravu definovanou rychlostí uvnitř tryskací zóny. Odhrotování obrobků se provádí dvěma turbínami, které jsou umístěné ve stropě tryskací komory, nad smyčkovým pásem.

Po odhrotování jsou obrobky v integrovaném čisticím bubnu několikerým obracením zbavovány ulpělého zbytkového tryskacího prostředku. Obrobky tak lze přivádět přímo k dalšímu pracovnímu kroku.

Pro automatické odhrotování:

 • malých a středně velkých obrobků
 • větších počtů kusů
 • citlivých obrobků

Zvláštní vybavení:

 • Větší turbíny
 • Čisticí žlab namísto čisticího bubnu
 • Smyčkový pás z děrovaného plechu (kov)

Příklady použití:

 • Pouzdro a kryty spínačů pro elektroinstalační díly
 • Pouzdro pro výkonové jističe a stykače
 • Popelníky
 • Rukojeti pánví

Technické údaje:

 • RSBS1201 max. obalový obvod obrobku 150mm
 • RSBS1702 max. obalový obvod obrobku 250mm

 


Zařízení Multitumbler RMTS-80

Multitumbler je konstruovaný pro zpracovávání šarží plastových dílů vhodných k omílání do minimální velikosti 3,5mm.

Odhrotování obrobků probíhá prostřednictvím tryskací turbíny, která je umístěná ve střešní oblasti tryskací komory.

Speciální vnitřní design a do sebe uzavřený tvar bubnu zajišťují na jednu stranu optimální promíchávání dílů a na druhou stranu zabraňují vzpříčení malých tenkých obrobků. Navíc je zaručeno 100% vyprázdnění po tryskání – tzn. čistota šarže.

Multitumblery se hodí k použití jako samostatné zařízení a rovněž k integraci do plně automatických systémů s nakládacím a vykládacím zařízením. K zaručení bezobslužného provozu s vysokou bezpečností procesu lze do konceptu zařízení integrovat různá volitelná příslušenství jako např. automatické přídavné dávkování tryskacího prostředku.

Pro automatické odhrotování:

 • malých a větších dílů sypaného materiálu
 • malých a větších množství
 • max. objem šarže 80dm³

Zvláštní vybavení:

 • specifikované provedení tryskacího bubnu (přizpůsobené tryskaným obrobkům)

Příklady použití:

 • Písty
 • Zdvihátka
 • Elektrické komponenty obvodů

 


Bubnové tryskací zařízení pro dávkové opracování obrobků RMBC1.1-S

RMBC 1.1-S je kompaktní odhrotovací zařízení k dávkovému opracovávání velkých množství plastových dílů vhodných k omílání (duroplasty, vysoce plněné termoplasty). Během procesu tryskání jsou obrobky neustále převalovány nekonečným pogumovaným tkaninovým pásem. Tím dosahuje turbínou vháněný tryskací prostředek na obrobky ze všech stran, účinně a rovnoměrně. Kontakt mezi obrobky urychluje navíc proces odhrotování. Dalším omíláním po vlastním tryskání se zbytkový tryskací prostředek odděluje od obrobků.

Pro automatické odhrotování:

 • malých a středně velkých obrobků
 • větších počtů kusů
 • obrobků vhodných k omílání
 • max. objem šarže: 80dm³

Zvláštní vybavení:

 • různá děrování korýtkového pásu přizpůsobená otryskávaným obrobkům

Příklady použití:

 • Držáky uhlíkových kartáčů / držáky kontaktů
 • Kluzné ložiskové kroužky
 • Písty / komponenty spínání ventilů