Zařízení na opracování

Ať už se jedná o vačkové hřídele, ventily nebo držadla pánví – zařízení na odhrotování dokládají své výhody při opracování malých až středně velkých obrobků. Hlavním cílem je nepřetržité odhrotování při rovnoměrné přepravě obrobků s definovanou rychlostí.

Díky inovativní konstrukci bubnu a dopravního šneku jsou zařízení na sypaný materiál Rösler optimálně vhodné pro komplexní a technologicky spolehlivé opracování sypaných dílů. Multitumbler RMTS vyniká především 100% jednotností šarží a vysokou spolehlivostí i v náročných provozních podmínkách. Výhodou smyčkových průběžných zařízení řady SBSK je optimalizovaná čistota obrobků po procesu tryskání, kterou zajišťují integrované čisticí bubny.

Zařízení s cirkulačním pásem SBSK 1201/1702

Podávacím pásem a vibračním žlabem jsou díly přiváděny na cirkulační pás zařízení k odstraňování výronků. Speciální cirkulační pás (z pryže), konstruovaný jako dopravní šnek s otočnými vačkami umožňuje rovnoměrnou dopravu definovanou rychlostí do otryskávací zóny.
Tryskání dílů zajišťuje jedno nebo několik lopatkových kol, pod nimiž procházejí díly, jsou otáčeny a zbavovány výronků.
Po odstranění výronků jsou díly v integrovaném čisticím bubnu opakovaným otáčením zbavovány ulpělých zbytků tryskacího prostředku. Díly opouštějí zařízení maximálně zbavené prachu a mohou být ihned dopraveny k další pracovní operaci.

Základní informace k zařízení s cirkulačním pásem

  • 1–3 lopatková kola, kontinuální způsob práce

 

Pro automatické odhrotování/ odstraňování otřepů z plastových dílů:

  • většího počtu kusů
  • malých a středně velkých dílů jako sypného zboží

Příklady použití:

  • skříně a kryty spínačů pro elektroinstalační díly
  • skříně pro výkonové ochranné spínače a pro stykače
  • rukojeti pánví
  • popelníky

Bubnové zařízení RMTS

Zařízení má robustní a velice kompaktní konstrukci, umožňující vysoký bezpečností standard a široký rozsah použití. Multitumbler RMT 3 je navržen pro obrábění tzv. sypných dílů vhodných do bubnu menší velikosti od 2,5mm. Stejně tak je možné obrábět větší, odolnější díly( jedná se o bubnové opracování). Multitumbler je možné integrovat do výrobní linky nebo jej používat samostatně.

Pro zajištění nepřetržitého provozu zařízení je možné dodat například automatické doplnění média a další snímače, které mají stroj pod stálou kontrolouZařízení má robustní a velice kompaktní konstrukci, umožňující vysoký bezpečností standard a široký rozsah použití. Multitumbler RMT 3 je navržen pro obrábění tzv. sypných dílů vhodných do bubnu menší velikosti od 2,5mm. Stejně tak je možné obrábět větší, odolnější díly( jedná se o bubnové opracování). Multitumbler je možné integrovat do výrobní linky nebo jej používat samostatně.

Pro zajištění nepřetržitého provozu zařízení je možné dodat například automatické doplnění média a další snímače, které mají stroj pod stálou kontrolou.