Zařízení na opracování

Ať už se jedná o vačkové hřídele, ventily nebo držadla pánví – zařízení na odhrotování dokládají své výhody při opracování malých až středně velkých obrobků. Hlavním cílem je nepřetržité odhrotování při rovnoměrné přepravě obrobků s definovanou rychlostí.

Díky inovativní konstrukci bubnu a dopravního šneku jsou zařízení na sypaný materiál Rösler optimálně vhodné pro komplexní a technologicky spolehlivé opracování sypaných dílů. Multitumbler RMTS vyniká především 100% jednotností šarží a vysokou spolehlivostí i v náročných provozních podmínkách. Výhodou smyčkových průběžných zařízení řady RSBS je optimalizovaná čistota obrobků po procesu tryskání, kterou zajišťují integrované čisticí bubny.

Zařízení s cirkulačním pásem RSBS1201/1702

Podávacím pásem a vibračním žlabem jsou díly přiváděny na cirkulační pás zařízení k odstraňování výronků. Speciální cirkulační pás (z pryže), konstruovaný jako dopravní šnek s otočnými vačkami umožňuje rovnoměrnou dopravu definovanou rychlostí do otryskávací zóny.
Tryskání dílů zajišťuje jedno nebo několik lopatkových kol, pod nimiž procházejí díly, jsou otáčeny a zbavovány výronků.
Po odstranění výronků jsou díly v integrovaném čisticím bubnu opakovaným otáčením zbavovány ulpělých zbytků tryskacího prostředku. Díly opouštějí zařízení maximálně zbavené prachu a mohou být ihned dopraveny k další pracovní operaci.

Základní informace k zařízení s cirkulačním pásem

 • 1–3 lopatková kola, kontinuální způsob práce

Pro automatické odhrotování/ odstraňování otřepů z plastových dílů:

 • většího počtu kusů
 • malých a středně velkých dílů jako sypného zboží

Příklady použití:

 • skříně a kryty spínačů pro elektroinstalační díly
 • skříně pro výkonové ochranné spínače a pro stykače
 • rukojeti pánví
 • popelníky

Zařízení Multitumbler RMTS-80

Multitumbler je konstruovaný pro zpracovávání plastových dílů po šaržích vhodných k omílání do minimální velikosti 3,5mm.

Odhrotování obrobků probíhá prostřednictvím metacího kola, které je umístěné ve střešní oblasti tryskací komory.

Speciální vnitřní design a do sebe uzavřený tvar bubnu zajišťují na jednu stranu optimální promíchávání dílů a na druhou stranu zabraňují vzpříčení malých tenkých obrobků. Navíc je zaručeno 100% vyprázdnění po tryskání – tzn. čistota šarže.

Multitumblery se hodí k použití jako samostatné zařízení a rovněž k integraci do plně automatických systémů s nakládacím a vykládacím zařízením. K zaručení bezobslužného provozu s vysokou bezpečností procesu lze do konceptu zařízení integrovat různá volitelná příslušenství jako např. automatické přídavné dávkování tryskacího prostředku.

Pro automatické odhrotování:

 • malých a středně velkých dílů sypaného materiálu
 • malých a větších množství
 • max. objem šarže: 80dm³

Zvláštní vybavení:

 • specifikované provedení tryskacího bubnu (přizpůsobené tryskaným obrobkům)

Příklady použití:

 • Písty
 • Zdvihátka
 • Elektrické komponenty obvodů

Bubnové tryskací zařízení pro dávkové opracování obrobků RMBC1.1-S

RMBC 1.1-S je kompaktní odhrotovací zařízení k dávkovému opracování velkých množství plastových dílů vhodných k omílání (duroplasty, vysoce plněné termoplasty). Během procesu tryskání jsou obrobky neustále převalovány nekonečným pogumovaným tkaninovým pásem. Tím dosahuje turbínou vháněný tryskací prostředek na obrobky ze všech stran, účinně a rovnoměrně. Kontakt mezi obrobky urychluje navíc proces odhrotování.
Dalším omíláním po vlastním tryskání se zbytkový tryskací prostředek odděluje od obrobků.

Pro automatické odhrotování:

 • malých a středně velkých obrobků
 • větších počtů kusů
 • obrobků vhodných k omílání
 • max. objem šarže: 80dm³

Zvláštní vybavení:

 • různá děrování korýtkového pásu přizpůsobená otryskávaným obrobkům

Příklady použití:

 • Držáky uhlíkových kartáčů / držáky kontaktů
 • Kluzné ložiskové kroužky
 • Písty / komponenty spínání ventilů