Oborová řešení Rösler Od trysky až po plně automatizované komplexní řešení

Perfektní opracování povrchů nejmodernějšími technologiemi

Ať už se jedná o odhrotovaný výlisek, implantáty vyleštěné do vysokého lesku nebo ušlechtilá matná pouzdra hodin: Tryskací a omílací technologie jsou extrémně efektivní metody zušlechťování povrchů a používají se proto v mnoha průmyslových a řemeslných odvětvích.

Mnoho firem přitom spoléhá na technologii tryskání a omílání firmy Rösler. Spoléhají se na to, že firma Rösler jim nabídne nejlepší technologické řešení opracování povrchu. Tato schopnost inovací je naší silnou stránkou. Ať už se jedná o vyzrálou technologii turbín, tryskání nebo omílání, ať jde o automatizaci, manipulaci s kusy, optimalizovanou výrobní kontrolu nebo technologii čištění odpadních vod: Máme vhodné řešení.

Včas reagujeme na požadavky trhu cílenými řešeními opracování, která spojují stoprocentně reprodukovatelnou kvalitu povrchu s maximální hospodárností. Přitom vnímáme obrobek, stroj, technologie a techniku zpracování odpadních vod jako komplexní a udržitelný proces.