Lékařská technika

Technologie Rösler pro lékařskou techniku Pro optimální funkčnost a přesnost

Tvářecí nebo třískové opracování, kování, stříkání, slinování a lití jsou klasické výrobní procesy pro výrobu kostních dlah, implantátů nebo lékařských nástrojů. Přesnost a spolehlivost jsou vlastnosti, které mají stroje, nástroje a přístroje a přípravky v lékařské technice společné.

Pro zajištění optimální lékařské péče o pacienty mají kostní šrouby, kostní dlahy a protézy různé velikosti a tvary. Od běžné svorky přes chirurgické nástroje až po zubní kleště představují nástroje zvláštní technickou výzvu. Bez ovlivnění tvaru a funkčnosti je požadováno, aby povrch obrobků byl broušený a pro účely sterilizace vyhlazen a vyleštěn.