RÖSLER TuneUp je ideální program pro modernizaci zařízení pro otryskávání!

… být moderní!
Produktivita a účinnost – to jsou všudypřítomné otázky naší každodenní činnosti. Obzvláště technický pokrok rychle kvapí kupředu, nabízí neustále nové možnosti a často neočekávaný potenciál. To vyžaduje nepřetržité úvahy o modernizaci Vašeho strojního zařízení. Naše zkušenosti ukazují, že obzvláště pro otryskávací stroje s vysokou spotřebou provozních prostředků je přestavba s instalací moderních technologií v podstatě nutností.

… přemýšlet ekonomicky!
Avšak přestavba zařízení může mít i další přínosy, než jenom snížení spotřeby provozních prostředků. Delší provozní životnosti prodlužují intervaly mezi výměnami náhradních dílů, což snižuje rozsah údržby. Kromě podstatných úspor může přestavba rovněž přinést nové schopnosti zařízení.

… být konkurenceschopný!
Získané prostředky Vám s velkou pravděpodobností zajistí důležitou výhodu před konkurencí a umožní ekonomické rozšíření Vašeho podílu na trhu.
V budoucnosti budou ideální konfigurace výrobního zařízení a také potenciální úspory získané nízkými náklady na údržbu a energetickou účinností ostryskávacích systémů hrát důležitou úlohu ve všech odpovídajících podnicích. 

TURBÍNY

Otryskávací turbíny jsou středem každého tryskacího stroje. Určují výsledky otryskávání, které jsou běžně největšími uživateli spotřebního materiálu, jako například součástí podléhajících opotřebování, přičemž vyžadují rozsáhlou údržbu.  S naší širokou modelovou řadou turbín můžeme nabídnout optimální řešení pro prakticky jakoukoliv otryskávací aplikaci.

 

Turbíny Gamma G – jsou navrženy pro snadnou údržbu

 • Speciálně zkonstruované zakřivené lopatky nabízejí velmi vysoké rychlosti metání média, přesný tryskací obrazec a extrémně vysokou účinnost.
 • V porovnání s konvenčními turbínami mají o 15 % vyšší energetickou účinnost.
 • Metací lopatky jsou zhotoveny z tvářené nástrojové ocel a nabízejí velmi vysokou odolnost proti opotřebení.
 • Jednoduchá změna směru otáčení turbíny
 • Využít lze obě strany metacích lopatek
 • V závislosti na použitém tryskacím médiu je celková životnost lopatek až 3krát vyšší
 • Snadná výměna metacích lopatek jednoduchou demontážní bočního víka turbíny

Turbíny RUTTEN – pro delší životnost

 • Speciálně zkonstruované zakřivené metací lopatky nabízejí velmi vysoké rychlosti metání média, přesný tryskací obrazec a extrémně vysokou účinnost.
 • V porovnání s konvenčními turbínami mají o 25% vyšší energetickou účinnost.
 • Metací lopatky jsou zhotoveny ze slitin vysoce odolných proti opotřebení a nabízejí tak výjimečně dlouhou provozní životnost
 • Využít lze obě strany metacích lopatek
 • Jednoduchá změna směru otáčení turbíny
 • V závislosti na použitém tryskacím médiu je celková životnost turbíny až 10-16krát vyšší 

Turbíny HURRICANE – pro mnoho aplikací

 • K dispozici jsou z litiny, nástrojové oceli a tvrdokovu
 • Bezproblémová přestavba z jednoho materiálu na druhý, což umožňuje snadné přizpůsobení změnám procesu otryskávání.
 • Moderní jednodiskové turbíny vyžadují méně součástí a snadno se udržují.
 • „Inteligentní“ konstrukce bez vnitřních šroubů

Turbíny EVOLUTION – pro velmi vysoké objemy média

 • Speciální konstrukce těla turbíny umožňuje maximální propustnost média                                     
 • Dvoudiskové turbíny zaručují přesné „aktivní místo“ a efektivnější proces otryskávání
 • „Inteligentní“ konstrukce bez vnitřních šroubů
 • Turbína může obíhat po nebo proti směru hodinových ručiček

UDRŽOVÁNÍ STABILNÍHO PROCESU OTRYSKÁVÁNÍ

Chcete-li slnit vysoké kvalitativní normy dnešního trhu, musí být Vaše výroba 100% stálá
a vykazovat opakovatelné výsledky otryskávání. Nabízíme různé podpůrné systémy, které zaručují absolutní stabilitu procesu.

 

Ventily MagnaValve - dávkování otryskávacího média s kombinací permanentních magnetů vyrobených ze vzácných zemin a elektromagnetu

Ventily MagnaValve zaručují maximální stabilitu procesu a přesnost dávkování otryskávacího média do turbín, stejně jako doplňování média. Tyto systémy jsou tvořeny kombinací permanentních magnetů vyrobených z prvků vzácných zemin v normálně uzavřené poloze a elektromagnetu ovládající průtok média. Po přivedení napětí je magnetické pole neutralizováno a médium může proudit skrze ventil. Pokud do ventilu MagnaValve není přivedeno žádné napětí, permanentní magnety průtok média zastaví. Proto systém nemá žádné pohyblivé součásti, neopotřebovává se a nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Modely se snímací cívkou umožňují přesné měření průtoku média.

Sedlové ventily – ovládání průtoku média pneumatickými dávkovacími ventily

Sedlové ventily představují osvědčený a nákladově efektivní systém pro dávkování tryskacího média do turbín stálým průtokem. Sedlové ventily se aktivují pneumaticky a mohou být individuálně řízeny (otevírané nebo zavírané). S pomocí lineárního motoru lze ovládat průtok média ještě jemněji.


SPECIÁLNÍ SOUČÁSTI SYSTÉMU

Využitím speciálních součástí systému z naší produktové řady můžete rychle optimalizovat celý proces otryskávání, snížit náklady a zvýšit produktivitu vašeho tryskacího zařízení.

 

Magnetické separátory

Magnetické separátory se používají pro odstranění nemagnetických částic, například písku, z tryskacího média a snížení opotřebování turbíny. Díky magnetickým separátorům společnosti Rösler lze objem písku v tryskacím médiu snížit až na 0,1 %.

Doplňování média

Snímače zásoby média v násypce aktivují pneumatický ventil pro doplnění násypky čerstvým médiem ze speciální zásobní násypky. Doplnění spotřebovaného otryskávacího média zaručuje stálou provozní směs média.

Otěrové obložení

Naše speciální patentované otěrové obložení otryskávacích komor nabízí další příležitost ke snížení Vašich provozních nákladů. Lze je snadno instalovat a nahradit a nabízejí výjimečně dlouhou provozní životnost. To pomáhá zabránit nutnosti drahých renovačních prací na otryskávací komoře. Jednoduchým obrácením otěrových desek lze jejich provozní životnost prakticky zdvojnásobit.

Automatické seřízení otryskávacího obrazce

Pokud je nutné otryskávat odlišné obrobky pomocí různých tryskacích programů, seřízení otryskávacího obrazce může zaručit významné zlepšení procesu. Seřízení otryskávacího obrazce se aktivuje prostřednictvím programu jednotky PLC a povede ke zvýšení produktivity.

Prosévací desky

Velké částice v tryskacím médiu, jako jsou šrouby nebo jiné kovové součásti, mohou nebezpečně poškodit nebo zničit turbínu. Prosévací deska je instalována před vstupním hrdlem turbíny. Zachycuje všechny velké částice dříve, než médium začne proudit do turbíny. Tyto částice lze vyjmout jednoduchým vytažením desky před prosévací jednotku.