Zkušební střediska celého světa

Mimořádnost systémů Rösler spočívá v komplexním přístupu. Zařízení a procesy se přizpůsobují individuálně jak příslušným požadavkům opracování, tak také jeho optimálnímu integrování do výrobního procesu. Mnoho poboček skupiny Rösler disponuje vlastními zkušebními středisky s nejmodernějším vybavením. Pro získání dat příslušného procesu opracování se ve zkušebních střediscích obrobky daného zákazníka nejdříve podrobí vzorovému opracování. Přitom se rozhodne, jaký postup opracování – omílání nebo tryskání – bude aplikován, a jaké periferní přístroje přitom budou použity.


Vývoj a optimalizace procesů 

Od opracování vzorků přes koncepci technologie až po strojně-technickou realizaci a kompetentní poprodejní servis získáte komplexní řešení z jedné ruky.

V našich moderně vybavených zkušebních střediscích jsme schopni realisticky simulovat veškeré procesy omílání a tryskání. Nejmodernější fyzikální a chemické měřicí přístroje nás podporují při vývoji a optimalizaci procesů. Více než 190 inženýrů a techniků denně pracuje v našich odděleních konstrukce a vývoje na individuálních systémových řešeních.


Vývoj a optimalizace produktů

Jedinečná šíře nabídky firmy Rösler, zkušební střediska po celém světě a naše moderně vybavená laboratoř v hlavní provozovně v Untermerzbachu vytváří předpoklady pro ekonomický a inovativní vývoj a optimalizaci omílání a tryskání.

Veškeré komponenty vyvíjíme a vyrábíme sami: od provozních materiálů přes stroje a vibrační pohony až po filtrační zařízení nebo odstředivky technologické vody a propojovací prvky výrobních linek, jako jsou sušičky a plnicí zařízení. Tento široký záběr výroby je v našem oboru jedinečný.


Měření vnitřního tlakového pnutí materiálu 

Požadavky na tryskací technologie jsou čím dál komplexnější, zejména v oblasti kuličkového tryskání. Požadavkem je cílené vytvoření vnitřního tlakového pnutí materiálu pro prodloužení životnosti konstrukčních dílů, zvýšení stabilizace komponent nebo zlepšení jejich zatížitelnosti.

Pomocí rentgenové difraktometrie nabízí firma Rösler speciální systém měření pro analýzu mechanického napětí na krystalických površích kovů. Díky tomu je možná rychlá kontrola procesu tryskání a zkrácení procesního vývoje.

Firma Rösler nabízí provádění analýz rentgenovou difraktometrií také jako samostatnou službu.