Technologie opracování Rösler: Efektivní a spolehlivé opracování povrchů

Spolehněte se celosvětově na přední firmu na trhu v oblasti omílání a tryskání

Omílací a tryskací technika se denně používá téměř ve všech oblastech průmyslu při nejrůznějších aplikacích. Ať už se jedná o kovy, plasty, keramiku, sklo, textil, kámen nebo dřevo, o odhrotování, odmašťování, čištění od okují nebo písku, odrezování, zdrsňování, matování, hlazení, zaoblování hran nebo zpevňování povrchů, mokré tryskání nebo leštění do vysokého lesku: Možnosti využití tryskací a omílací techniky Rösler jsou téměř nekonečné.

Centrem vývoje firmy Rösler jsou přání a požadavky zákazníků. Díky rozsáhlým zkušenostem, kompetencím pro systémové souvislosti a velkému množství vlastních vývojových a zkušebních středisek firmy Rösler, nacházejících se na celém světě, jsou zákaznická řešení obzvlášť silnou stránkou firmy Rösler, která našim zákazníkům zajišťují velkou míru kvality a hospodárnosti.