Odlakování technologií Rösler: Základ pro dlouhou životnost povrchů

Odlakování a nové lakování slouží především pro účely protikorozní ochrany, které jsou pravidelně žádány v leteckém průmyslu a kosmonautice. Letecký průmysl a kosmonautika přitom klade maximální nároky na materiál a technologie, přičemž se neustále posouvají hranice technické proveditelnosti při současném dodržování minimálních výrobních tolerancí.

Této výzvě firma Rösler čelí mimo jiné technologií pro automatické nebo ruční odlakování kompozitních nebo kovových povrchů, při kterém se používají speciální pšeničné tryskací prostředky. Odlakování může být kompletní (lak a základ) nebo selektivní (zachování základní vrstvy).

Pro rovnoměrné odstranění barvy vyvinula firma Rösler speciální trysku. Ta ve srovnání s běžnými válcovými tryskami zajišťuje optimální rozložení média na větší ploše – zabraňuje se tak poškození centrálního místa.

Pro absolutní kontrolu a bezpečnost procesu při vedení trysky se používá šestiosý robot v automatickém provozním režimu. Pohyb trysky je přitom řízen počítačem pomocí laserového odměřovacího systému.

Příklady zařízení v oblasti letecký průmysl

Možné obrobky pro proces „Odlakování“

 • Výlisky
 • Staré komponenty nákladních automobilů
 • Hliníkové odlitky
 • Komponenty automobilů
 • Komponenty vozidel hromadné přepravy
 • Brzdové skříně
 • Různé ocelové díly
 • Tlakové a lisovací válce
 • Segmenty křídel
 • Vnější pláště letadel
 • Podvozky letadel (přistávací podvozky)
 • Disky letadel (obroučky)
 • Plynové láhve
 • Závěsy
 • Skříně
 • Hákové tyče v držáku
 • Pomocné lakovací rámy
 • Perforované plechy
 • Profily
 • Radiátory
 • Rámy
 • Trubkové cívky
 • Šrouby
 • Ocelové rámy
 • Ocelové tyče
 • Ocelové hřídele
 • Dveřní desky